Agenda 2030, mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i Ljusdals kommun, i Sverige och i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Det handlar exempelvis också om brist på makt, inflytande och säkerhet.

På lokal nivå är beslutsfattande viktigt eftersom det är närmast medborgarna och ofta har stor påverkan på deras liv. Kommunernas ansvar, bland annat för det sociala stödet och omsorgen, kan hjälpa de som lever i den största ekonomiska utsattheten att ta sig ur den. Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i sitt lokala samhälle är en del i utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle. Kommuner har stora möjligheter att utveckla demokratin genom att öka sätten att påverka, exempelvis genom medborgarenkäter-, dialoger-, service- och information, samråd, trygghetsvandringar, öppna nämnds- och kommunfullmäktigesammanträden och så vidare.

Mål 1 har sju delmål och enligt delmål 1.2 ska vi till 2030 minst halvera den andel kvinnor, män och barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. Detta delmål har offentlig sektor ett stort ansvar för.

I Sverige saknar vi en officiell nationell definition av fattigdom men inkomstskillnaderna ökar och så även andelen som lever i relativ fattigdom. Den inkomstrelaterade ojämlikheten har ökat mer i Sverige än i något annat OECD-land sedan 1990. Sverige ligger på den högsta nivån i Norden.

Globalt har den extrema fattigdomen minskat med 70 procent mellan 1990 och 2015. Trots det lever 783 miljoner människor i extrem fattigdom enligt statiskt från 2013.

Vecka 10 presenterar vi mål 2, Ingen hunger.