Samhällsserviceförvaltningen

Samhällsserviceförvaltningen består av åtta verksamhetsområden:

  • Bibliotek
  • Fritidsenheten
  • Fritidsgårdar/Ungdomsfrågor
  • Gata/Park
  • Kulturenheten
  • Bygg och Miljö
  • Näringsliv och Exploatering
  • Räddningstjänst

Obs! Ny organisation för samhällsserviceförvaltningen trädde i kraft 1 januari 2023, mer information om det kommer senare.

Förvaltnings­chef

Samhällsservice­förvaltning

Samhällss­erviceschef

Lasse Norin

0651-180 00

lasse.norin@ljusdal.se