Kommunstyrelsens webbdiarium

I webbdiariet kan du själv söka efter ärenden och handlingar som är registrerade från och med 1 februari 2017. I nuläget är det bara kommunstyrelsens diarium som är sökbart. Om du är intresserad av att titta på själva handlingen eller vill få tag på äldre ärenden och handlingar kontaktar du registrator, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Här kan du också söka efter kommunens samtliga förtroendevalda. Du kan söka via styrelse, bolag eller nämnd, men även via parti och namn.

Registrator

Lisa Åberg
Kommunkansliet
Kommunstyrelseförvaltningen
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal 
0651-181 09 
kommun@ljusdal.se