Sök förtroendevalda och i diariet

Här kan du söka fram information om kommunens förtroendevalda politiker, vilka som sitter i vilken nämnd mm.
Du kan även söka i kommunens webbdiarium för att lista ärenden, diarienummer, och dokument.

Så här söker du förtroendevalda:

  1. Välj fliken förtroendevalda.
  2. Vill du veta vem som sitter i vilken nämnd väljer du nämnd i dropplistan ”Alla beslutsinstanser”.
  3. Vill du se alla politiker som tillhör ett visst parti väljer du parti i dropplistan ”Alla Partier”.
  4. Känner du till namnet på en politiker, t ex att hon heter Eva, kan du skriva in Eva i fältet där det står ”Ange sökord”.
  5. Klickar du på ett politikernamn får du fram kontaktuppgifter samt vilka uppdrag politikern har.

Registrator

Lisa Åberg
Kommunkansliet
Kommunlednings­kontoret
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal 
0651-181 09 
kommun@ljusdal.se