Mötestider 2023

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

30

27

-

3
24

29

19

18.00

Kommun­styrelsen

12

9

15

4

10

1

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

25

22

21

26

17

7

08.30

Samhällsservicenämnden

17

14

14

18

16

13

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

10
24

21

21

25

23

20

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

-

7

7

11

9

7

08.30

Omsorgsnämnden

25

22

22

19

24

14

08.30

Utbildnings­nämnden

26

23

23

27

25

15

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


15


20


13

(Bollnäs)


Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

25

30

27

18

18.00

Kommun­styrelsen

-

16

7

10
12

9
30

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

22

20

18

15

13

08.30

Samhällsservicenämnden

-

29

26

24

21

19

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

22

19

17

14

20

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

4

8

5

3
31

-

28

08.30

Omsorgsnämnden

-

23

27

18
31

22

13

08.30

Utbildnings­nämnden

-

24

28

26

23

14

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


30


18


13

(Bollnäs)