Mötestider 2021

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

25

22

29

26

24

21*

18.00
*budget

Kommun­styrelsen

14

4

4

12

6
27*

3

08.30
*budget

Kommunstyrelsens arbetsutskott

19

16

16

20

12
19*

9

08.30
*budget

Samhällsservicenämnden

13

10

3

14

18

15

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

26

23

23

27

25

22

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

7*

9

2

13

11

8

08.30
*tors

Omsorgsnämnden

27

24

24

7
28

19

16

08.30

Utbildnings­nämnden

21

25

25

29

20

17

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)


2628


10:00

Överförmyndarnämnden


8


6

31


13.15

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

27

25

22

13

18.00

Kommun­styrelsen

-

12

9

7
28


25

-

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

24

15

6

9

7

08.30

Samhällsservicenämnden

-

18

22

13

17

8

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

24

21

19

16

14

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

6

10

7

5

2
30

4/1-22

08.30

Omsorgsnämnden

-

25

22
29

20

17

15

08.30

Utbildnings­nämnden

-

26

30

21

11

16

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)1710

10:00

Överförmyndarnämnden


30


18


13

13.15