Partistöd

Varje parti som finns i kommunfullmäktige får ekonomiskt stöd av kommunen. Partierna får ett grundstöd varje år plus ett stöd per mandat i fullmäktige.

Grundstödet utgör 20% av basbeloppet och det mandatbundna stödet utgör 58% av basbeloppet per mandat. Stöden beräknas utifrån basbeloppet för juni månad före det år stödet avser. Basbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.

Stödet betalas ut vid ett tillfälle per år efter att partiet lämnat en skriftlig redovisning om hur de har använt partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ska lämnas till kommunfullmäktige senast 30 april året efter redovisningsåret.

Ett parti som tar emot partistöd ska också utse en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt sitt partistöd.

Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 2022 enligt nedan:

Kommunalt partistöd 2022

Socialdemokraterna

396 032 kr

Centerpartiet

175 168 kr

Sverigedemokraterna

147 560 kr

Moderaterna

147 560 kr

Vänsterpartiet

92 344 kr

Ljusdalsbygdens Parti

92 344 kr

Liberalerna

64 736 kr

Miljöpartiet

64 736 kr

Kristdemokraterna

37 128 kr