Logotyper

Information om kommunvapnet

Kommunvapnet får under inga omständigheter förvanskas. Bockhuvudet antogs som vapen för Ljusdals köping 1958 efter förslag från Kommunheraldiska institutet.

Vapnet skulle utformas enligt följande: I svart fält inom en bård av guld ett avslitet bockhuvud av samma tinktur med röd beväring.

Motivet var hämtat från Ljusdals sockens sigill år 1638 som visade ett bockhuvud. Denna vapenbild går otvivelaktigt tillbaka på Hälsinglands landskapsvapen vilket beskrivs som "En förgylt bock vid ett svart field"av Gustav I:s sekreterare Rasmus Ludvigsson år 1560 i en förteckning på Kungliga Biblioteket.

Efter sammanslagningen av Ljusdals köping, Los, Färila, Ramsjö och Järvsö landskommuner den 1 januari år 1971, hemställdes till statens heraldiska nämnd om förslag till nytt kommunvapen.

Citat ur protokoll med statens heraldiska nämnd 16 juni år 1971: "Enligt den praxis som utbildat sig under de senaste årens kommunsammanläggningar brukar nämligen den namngivande delens vapen bli storkommunens. Ser man till källäget följer köpingsvapnet troget en för ändamålet väl lämpad sigillbild, som genom att utgöra en heraldisk förkortning av landskapsvapnet har en sådan allmän syftning att den kan representera även övriga kommuner. Los lodjur, Ramsjö korpar och Järvsö järv är i jämförelse med Ljusdals bockhuvud alltför lokalt bundna. Färila kommuns vapen anknyter ej till sigillmaterialet. Färila äldsta sockensigill, av vilket avtryck påträffats på en handling från år 1640, visar ett kors."

Det nuvarande kommunvapnet antogs i kommunfullmäktige 30 juni år 1972, enligt följande förslag från statens heraldiska nämnd: I svart fält ett avslitet bockhuvud av guld med horn, tunga och tänder röda.

Kommunvapnet kan laddas ner som SVG-format genom att högerklicka på bilden och "Spara bild som..."

För att logotypen ska fungera får den aldrig förändras. De delar den består av får ej heller förändras storleksmässigt gentemot varandra.

Samtliga dokument, oavsett om de är avsedda för internt eller externt bruk, ska innehålla Ljusdals kommuns logotyp.

De logotyper som ska och får användas är de som finns att ladda ner på sidan. Övriga varianter måste godkännas av kommunen.

(Högerklicka på länkarna nedan och välj "Spara länk/mål som...")

Kommunlogga Färg
Kommunlogga Svart/Vit
Kommunlogga Inverterad svartvit
Kommunlogga svart
Kommunlogga vit

PNG-format

PNG-format PNG står för "Portable Network Graphics" och är ett format för digitala bilder. PNG är speciellt vanligt för icke-fotografiska bilder på Internet, som logotyper, ritningar, grafik med mera. Formatet kan med fördel användas i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, med mera)

EPS-format
EPS eller Encapsulated PostScript är ett filformat framför allt för vektorgrafik, men används även för rastergrafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

SVG-format
Scalable Vector Graphics, SVG, är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella bilder som stöder animationer och interaktivitet. Formatet stöds även av moderna webbläsare.