Varumärket Hälsingland

Gemensamt har alla sex hälsingekommuner de senaste åren bedrivit ett arbete med att identifiera potentialen med varumärket Hälsingland. Detta arbete har resulterat i en varumärkesbok - Hälsingeboken, ett Hälsingemagasin, en gemensam logotyp samt en vision.

"Att tillsammans bygga ett levande och växande landskap, verka för ökad inflyttning, fler besökare och etablera Hälsingland som ett av Sveriges topp 5 resmål."

Samarbetet mellan alla hälsingekommuner ska hjälpa till att kommunicera en konsekvent och levande bild av Hälsingland. Syftet är att göra , alla som kommunicerar Hälsingland, tydliga som avsändare. Genom sammanhållen kommunikation har vi i Hälsingland en potential att själva forma och påverka vad vi ska associeras med och hur vi uppfattas.

Hälsingeboken

Resultatet av tre års arbete är nu sammanfattat i en intern varumärkesbok - Hälsingeboken. I boken finns bland annat en grafisk profil som du, som kommunicerar varumärket Hälsingland, kan använda.

Den grafiska profilen ska framförallt inspirera men även ge vägledning. Profilen består av logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiskla element och bildspråk, samt exempel på användning

Hälsingemagasinet

Hälsingemagasinet är ett samarbete mellan de sex hälsingekommunerna och Hälsinglands företagsambassadörer. Redaktionsrådet för magasinet har bestått av kommunikatörer från kommuner och företag från hela Hälsingland.

Välkommen att läsa Hälsinglands nya magasin som finns att läsa kostnadsfritt och digitalt!

Hälsinglands gemensamma logotyp

Vem får använda logotypen?
Logotypen kan användas av alla som vill kommunicera Hälsingland; kommuner, ambassadörer, platser och näringsidkare. Ju mer den används desto starkare blir Hälsingland.

Vilka varianter finns?
Logotyperna finns bland annat med texten; Kontrasternas landskap, Bandyland, Cykelparadiset, Skidparadiset, Tillsammans växer vi.

Grundlogotypen är blå och röd. Den finns också helvit och helsvart. Vill du ta fram din egen logotyp kostar det 950kr plus moms. Läs mer om Hälsinglands grafiska profil på Hälsinglands webbplats.