Arkiv - Medborgardialog och samråd

  • Utvald? Kom ihåg att svara på SCB:s medborgarundersökning

    Vad tycker du om din kommun? SCB:s undersökning blir bättre och mer rättvisande ju fler som svarar! Du som svarar hjälper till att beskriva hur invånare ser på kommunen som plats och på kommunens verksamheter. Tack för att du svarar!