Arkiv - Medborgardialog och samråd

  • Frågor om FÖP Öjeberget?

    FÖP:en (den fördjupade översiktsplanen) för Öjeberget i Järvsö har varit ute på samråd, ändringar har gjorts och den är nu redo för granskning. Vill du veta mer om processen, ställa frågor eller läsa igenom handlingarna? Nu har du chansen.