Medborgardialog och samråd

Människorna är alltid kommunens största tillgång och ett ökat medborgar­inflytande bidrar till den lokala utvecklingen. Välkommen till våra dialoger och samråd och påverka hur ditt Ljusdal ska utvecklas.

Har du frågor, maila till: kommun@ljusdal.se

Aktuellt

  • Samrådstiden har förlängts till den 15 maj!

    Syftet med den fördjupad översiktsplan för Öjeberget är att peka ut lämplig markanvändning, där avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bev...
    08 maj 2020