Transportlösning i glesbygd

NärLjus arbete med att utveckla landsbygden är att stödja idéer och engagemang, så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö i hela vår kommun.

En stor utmaning för näringsliv i glesbygd är transportlösningar. Vid ett möte med en företagare framkom att transport av bl a livsmedel var ett problem. En butik i en by är en avgörande faktor för ett liv där. Utan en serviceplats där man som bybo kan mötas, handla, använda övriga tjänster/service avfolkas dessa.

Vi på NärLjus gjorde en inventering av transportbehov i byarna Ramsjö och Los för att se hur det skulle kunna effektiviseras. Vi ville att näringen själva skulle se affärsmässighet i detta och hitta hållbara lösningar. Vi offentliga ska vara möjliggörare genom att inventera behov och skapa kontaktvägar, så att det blir en affärsverksamhet som håller.

Vill du veta mer om hur det jobbet gick till? Kontakta oss på näringslivskontoret, NärLjus, narljus@ljusdal.se eller 0651-188 00.