Uppfinningar och innovationer

Alla tekniska konstruktioner som skapas och används av människor och inte är av naturen, är uppfinningar. Att använda ett existerande föremål på ett nytt sätt eller tillverka en existerande produkt i ett annat material än tidigare, kan räknas som en innovation.

Har du funderingar och frågor? Kontakta oss på näringslivskontoret, NärLjus, narljus@ljusdal.se eller 0651-188 00, så letar vi tillsammans lämpliga kontaktvägar.