Särskilt boende

När stöd och hjälp i det egna hemmet inte längre är tillräcklig kan man ansöka om särskilt boende. I ett särskilt boende ges omvårdnad och service dygnet runt. Ansökan görs hos kommunens bistånds­handläggare.

Totalt finns det i kommunen sju särskilda boenden. Några lägenheter är anpassade för makar och sambor. På några av de särskilda boendena finns även lägenheter avsedda för korttidsvistelse. Anhöriga är alltid välkomna att hälsa på. Det finns inga besökstider på särskilt boende – det är den närståendes hem..

Med socialstyrelsens jämförelseverktyg Äldreguiden kan du jämföra de olika särskilda boendena. Länk till Äldreguiden finns här på sidan.