Kommunens hemtjänstenheter

Ljusdals kommun har fem hemtjänstområden. Under sidorna i menyn finns information om respektive område.

Läs också om omsorgsnämndens värdegrund och hur vi arbetar med kontaktmannaskap och genomförandeplaner inom alla hemtjänst­enheter i den kommunala hemtjänsten. Länkar finns här på sidan.