Ekonomisk hjälp och stöd

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Kommunen erbjuder individanpassat stöd  beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Här får du information om hur du kan få råd och stöd i ekonomiska frågor. För mer information klickar på någon av undersidorna.

Kontakt

Individ och familjeomsorgen
0651-180 00 (växel)