Ekonomisk hjälp, stöd med ekonomin

Bild på svenska sedlar i olika valörer

Kommunen erbjuder stöd  beroende på hur din ekonomiska situation ser ut och vad du behöver hjälp med. Det kan handla om att du behöver stöd av en god man som tar hand om dina räkningar, om budget- och skuldrådgivning eller om försörjningsstöd.