Ekonomisk hjälp, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Målet är att du ska kunna försörja dig själv genom exempelvis egen lön eller annan inkomst.

Vem kan få försörjningsstöd?

Om du har gjort allt du kan för att försörja dig själv, men ändå inte kan tillgodose dina grundläggande behov, kan du ha rätt till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt.

Vad behöver jag uppfylla för att få försörjningsstöd?

Om du är arbetslös måste du aktivt söka arbete, delta i Arbetsförmedlingens insatser och vara tillgänglig på arbetsmarknaden.

Om du är sjuk och inte kan arbeta kan vi behöva information från vården som beskriver dina svårigheter samt en vårdplanering.

Om du får försörjningsstöd ska du göra en planering tillsammans med en socialsekreterare för vad just du behöver göra för att ha rätt till försörjningsstöd och för att ordna egen försörjning så fort som möjligt.

Hur mycket pengar kan jag få?

Regeringen fastställer varje år en så kallad riksnorm. Riksnormen anger hur mycket pengar olika hushåll kan få.

Om det finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre eller lägre nivå, jämfört med riksnormen.

Till vad kan jag få försörjningsstöd?

Det belopp som utgör riksnormen ska täcka behovet av:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • förbrukningsvaror
  • lek och fritid
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefoni

Du kan även få ersättning för skäliga kostnader för boende, el, hemförsäkring, sjukvård, glasögon, tandvård, a-kasseavgift, fackföreningsavgift, bredband med mera.

De utgifter du söker ersättning för och som inte ingår i riksnormen ska styrkas med faktura, kvitto el. dyl.

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Ansökan om försörjningsstöd görs via Självserviceportalen på Ljusdals kommuns webbplats, ljusdal.se eller via länken här. På webbplatsen finns också utskrivbar pappersblankett för ansökan. Pappersblankett kan också hämtas hos IFO på Hotellgatan 6.

Ansökan görs månadsvis för kommande månad. Om du gör din ansökan på pappersblankett kan du lämna in den hos IFO eller skicka den via vanlig post.

Din ansökan handläggs inom tio arbetsdagar efter det att ansökan är komplett. När du söker försörjningsstöd för första gången är handläggningstiden längre än 10 dagar.

Kom ihåg: Du är skyldig att lämna rätta och sanna uppgifter i din ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan.

Om du fått avslag och vill överklaga

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. När vi fått in din överklagan bedömer vi först om den ska omprövas, den skickas sedan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Kontakta oss

0651-180 00 (Kontaktcenter)

Besöksadress

Hotellgatan 6, Ljusdal

Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag:
kl. 10.00 - 11.30
kl. 13.00 - 14.30

Onsdag: Stängt.