Studiebesök

Vi anser att det är av stor vikt för oss att det kommer studiebesök och har under åren tagit emot studiebesök av skild karaktär som alla har haft olika intressen för vår verksamhet. När det kommer ett studiebesök till oss så får vi en direkt spegling av verksamheten utifrån, vilket både ger feed-back samt synpunkter på saker som vi kan ändra på till det bättre.

Hantverkargårdens ledord är "Vi tror på ständig utveckling" och vi vill ständigt skapa möjligheter till att gå vidare. Att leda en verksamhet av idag för personer  med intellektuell funktionsnedsättning kräver kontinuerlig kontakt med övriga världen. Genom studiebesök som vi tidigare har tagit emot har vi fått lärdom från både Afrika, Ukraina, Tyskland, Österrike, Bolivia, Ryssland, Estland och Mongoliet med mera. Kunskapsutbyte mellan människor är av stort värde för oss inom Hantverkargården.
 
Det är med stor nyfikenhet vi hälsar studiebesök varmt välkomna och vi hoppas varje gång att vi har lyckats ge inspiration till andra.

Vi skräddarsyr studiebesök utifrån ert intresseområde. Exempel på tidigare studiebesök:

  • Guidad tur med kortare föreäsning om verksamheten
  • Verksamhetsutveckling och förändringsarbete
  • Skapa mångfald av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
  • Tydliggörande pedagogik
  • Sinnesstimulans

Kontakt

Enhetschef
Elizabeth Kisch Juvall
0651-34 00 61
elizabeth.kisch@ljusdal.se

Samordnare
070-622 99 51 (Jeanette och Rebecka)