Korttidsvistelse, korttidstillsyn och stödfamilj

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn eller en ungdom med funktions­nedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.
 
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att vårdnadshavare får möjlighet till avlösning. Den ger även barnet rekreation och miljöombyte. Vid korttidvistelse kan barnet eller ungdomen fortsätta med sina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Detta gäller dock inte lägervistelse.

Korttidvistelse kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats likväl som en lösning vid akuta situationer.

Kostnaden för mat och vissa aktiviteter, t.ex. biobesök, bekostas av den enskilde.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom med funktionsnedsättning som behöver tillsyn kan från 13 år ansöka om korttidstillsyn hos LSS-handläggare för fritidsverksamhet före och efter skoldagen och under skollov. Korttidstillsynen finns i korttidsboendets lokaler på Mårtensgatan i Ljusdal.

Stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn i sitt hem. Barnet får ta del av familjegemenskap och är med och gör aktiviteter tillsammans. Antalet dygn kan variera och beslutas av LSS- handläggare.

Är ni intresserade av att bli stödfamilj? Välkomna att höra av er till oss. Ni hittar länken till intresseanmälan här på sidan.

För att bedöma din lämplighet som uppdragstagare krävs att vi gör en utredning. Förutom att vi träffar er så innebär utredningen att ni ska lämna in utdrag ur Polisens belastningsregister.

Kontakt

Enhetschef
Nanette Andersson
0651-182 28
073-274 73 88
nanette.andersson@ljusdal.se

Vill ni bli stödfamilj?