Missbruk och beroende

Har du frågor om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig till vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen.

Vuxenenheten utreder behov av och ger bistånd till insatser för vuxna personer med riskbruk, missbruk och beroende. Stödinsatser till vuxna personer med annan problematik kan också förekomma då annan hjälp inte finns att tillgå.

Vuxenenheten samverkar med Beroendecentrum i Ljusdal som erbjuder information, rådgivning, stödsamtal och behandling i öppenvård.

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxna som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Du kan kontakta vuxenenheten för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Kontakt

Vuxenenheten
073-064 43 18

Måndag-tisdag 08.30-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 08.30-16.00
Lunch 12.00-13.00

Enhetschef vuxenenheten
Sara Eriksson
0651-76 13 41
sara.eriksson@ljusdal.se

Relaterade sidor