Missbruk och beroende

Har du frågor om missbruk av alkohol eller andra droger kan du vända dig till vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen.

Enheten utreder behov av och ger bistånd till insatser som exempelvis kontaktperson, boende eller behandling för vuxna personer med missbruk och beroende. Stödinsatser till vuxna personer med annan problematik kan också förekomma då annan hjälp inte finns att tillgå.

Vuxenenheten samverkar med Beroendecentrum i Ljusdal som erbjuder information, rådgivning, stödsamtal och behandling i öppenvård.

Du kan göra en anmälan till socialtjänsten gällande vuxna som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel.

Kontakt

Vuxenenheten
073-064 43 18

Måndag-tisdag 08.30-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 08.30-16.00
Lunch 12.00-13.00

Tf. verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Marita Wikström
0651-180 69
marita.wikstrom@ljusdal.se

Tf. enhetschefer vuxenenheten
Ronnie Karlsson
0651-76 13 05
ronnie.karlsson@ljusdal.se

Marita Wikström
0651-180 69
marita.wikstrom@ljusdal.se

Relaterade sidor