Upplåtelse

Nästan alla platser utomhus i Ljusdals Kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, till exempel torg, parker, trottoarer och gator. För att få nyttja offentlig plats för exempelvis försäljning, reklamskyltar, uppställning av container mm behöver man antingen söka tillstånd hos polisen eller hos kommunens gatu- och parkenhet.