Lediga tomter och arrendemark

Kartbild

Ljusdals kommun kan erbjuda ett antal lediga tomter i olika delar av kommunen för bostäder och företagsetablering. Kontakta markhandläggare direkt vid frågor.

Kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR vid förfrågningar, intresseanmälningar och köp av lediga tomter.

Vår kommun har även olika typer av arrenden där vi upplåter nyttjande av kommunal mark till företag, privatpersoner eller organisationer mot en avgift.

Sedan har vi gett föreslag om att upplåta grönytor för småskalig odling.

Kontakta oss

Markhandläggare

Catarina Wikström

0651-183 31

catarina.wikstrom@ljusdal.se


Markhandläggare

Per Nyström

0651-183 52

per.nystrom@ljusdal.se

Anmäl intresse för tomt:
ledigatomter@ljusdal.se

Relaterade sidor