Lekplatser och parker

Kartbild på lekplatser via cx-kartan

Klicka på bilden för att ta dig till översiktskartan.

Enheten gata/park har egen personal som sköter kommunens park- och natur­mark samt lekplatser inom planlagt område. På sommarhalvåret förstärks enheten med säsongsanställda för att all skötsel och plantering ska kunna utföras.

Kontakta oss

Anders Berg
0651-183 47
anders.berg@ljusdal.se

Relaterade sidor