Aktivitetsrundor i Färila och Ljusdal

Aktivitetsskylt.

Två promenadstråk, Pårsgatan runt i Färila och Hälsans stig runt Kyrksjön i Ljusdal är försedda med aktivitetsskyltar som visar puls- och styrkeövningar i tre olika nivåer. Övningarna riktar sig till alla åldrar, från de yngsta till de äldsta. Alla övningar kan även ses på film som nås via en QR-kod på skylten. 

Vardera promenadstråk har 12 skyltar med cirka 250 - 350 meters mellanrum. 

Utöver beskrivningen av själva aktiviteterna har varje skylt en kortare text om forskning och intressant fakta kring hälsa och rörelse.