Krisgruppen POSOM

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

POSOM-gruppen är en frivillig organisation som utgör en extra resurs i Ljusdals kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra effekterna av krissituationer och förebygga psykisk ohälsa. Kommunledning eller räddningsledare avgör om POSOM-gruppen kallas in. POSOM-gruppen avvecklas så snart samhällets ordinarie stödresurser kan ta över.

Detta kan vi hjälpa till med

  • Att vara stödpersoner till enskilda och familjer som är drabbade.
  • Att upprätta ett informations- och stödcentrum.
  • Att efter de akuta insatserna hjälpa människor vidare till andra resurser i samhället där de kan få hjälp på längre sikt.

Vi arbetar med POSOM

POSOM:s ledningsgrupp består av personer från Räddningstjänsten, Polisen, omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Svenska kyrkan. Det finns även ett trettiotal stödpersoner knutna till gruppen.

Kontakt

Du når POSOM:s ledningsgrupp via kommunens växel, 0651-180 00. Efter växelns stängning når du SOS på telefon 112.