Om oss - Räddningstjänsten

Att förbygga bränder och olyckor är tillsammans med utryckningsverksamheten våra viktigaste uppgifter.

Räddningstjänsten svarar för insatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshänselser, samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, beslutat av kommunfullmäktige, är det politiska styrdokumentet för arbetet med skydd mot olyckor.

Våra brandmän är till största delen brandmän i beredskap. Detta innebär att man har en annan huvudarbetsgivare och träder i tjänst först när larmet går på personsökaren. Man ska då ta sig till brandstationen, byta kläder samt rycka ut inom 7 minuter. I organisationen finns dessutom räddningsvärn på vissa platser som komplement till beredskapsstyrkan. Räddningsvärnet består av frivilliga och har ingen beredskap.

Kontakta oss

Öppet måndag-fredag 07.30-15.30
12.00-12.45 (lunch)

Besöksadress
Molinsgatan 2
827 33 Ljusdal

Receptionen
0651-180 23
0651- 180 00 (växel)
0651-121 86 (fax)
E-post Räddningstjänsten