Personal och kontakt

Personal vid Räddningstjänsten i Ljusdal

Räddningschef
Peter Nystedt
0651-180 21
Ansvar: Ledning Räddningstjänst, personalplanering, beslut egensotning

Styrkeledare
Andreas Nilsson
0651-180 24
Ansvar: Radio och tele, larm, lokaler

Brandinspektör
John Nyström
0651-180 22
Ansvar: Brandförebyggande, Tillsyn, Utbildning

Styrkeledare
Petter Svensson
0651-180 28
Ansvar: Räddningsutrustning, andnings- och kemskydd, beklädnad, övningsplanering Järvsö

Insatsledare
Kenneth Eriksson
0651-180 27
Ansvar: Fordon, verkstad, brandservice, övningsplanering Färila, Utbildning

Brandinspektör
Johan Hydling
0651-180 26
Ansvar: Brandförebyggande, Tillsyn, Utbildning

Assistent
Maria Sverin
0651-76 17 91
Ansvar: Löner, fakturering, POSOM, Utbildning

Kontakta oss

Öppet måndag-fredag
7.30-16.30
12.00-12.45 (lunch)

Besöksadress
Molinsgatan 2
827 33 Ljusdal

Receptionen
0651-180 23 (dagtid)

0651-121 07 (övrig tid) Jourhavande Räddningsledare

0651-180 00 (växel)

0651-121 86 (fax)

E-post Räddningstjänsten