Utbildningar

Räddningstjänsten utbildar varje år cirka 1000 kommuninvånare i brandskydd och hjärt och lungräddning. Utbildningsverksamheten är en viktig del i räddningstjänstens arbete. Vi vill göra kommun­invånarna medvetna om olycksrisker och på vilka sätt man kan skydda sig mot olyckor. Med utbildning får man dessutom kunskap om hur man ingriper om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten erbjuder utbildningar riktade både till barn och vuxna. Vissa utbildningar är företagsanpassade till kundens behov och förutsättningar. Vissa utbildningar sker helt i egen regi, andra sker i samarbete med Brandskyddsföreningen Gävleborg.