Heta Arbeten

Arbeten med verktyg som alstrar hög värme, till exempel svets- och skärarbeten eller andra snabbgående verktyg som vinkelkapar, kallas Heta Arbeten.

För att få utföra ett hett arbete av tillfällig art i en miljö med risk för brand krävs, enligt försäkringsvillkoren, utbildning och certifiering för uppgiften. Även den som är tillståndsansvarig eller brandvakt ska ha motsvarande utbildning.

Efter genomgången utbildning genomföra ett kunskapstest/ certifiering via internet. Den kan genomföras på en dator, smartphone eller en läsplatta. Du som har egen utrustning ombeds ta med denna till utbildningtillfället.

Plats: Brandstationen i Ljusdal, Molinsgatan 2

Tid: 8-15

Kurskostnad

2850 kronor (exkl. moms)

Fika, lunch och kurslitteratur ingår i priset.

Kursdatum 2021

  • 8 oktober
  • 3 december

Kursdatum 2022

  • 25 februari
  • 29 april
  • 17 juni
  • 26 augusti
  • 28 oktober
  • 16 december

Anmälan ska göras på Brandskyddsföreningens utbildningssida, via denna länk:

Om det inte fungerar så hjälper vi dig. Vid frågor och funderingar, ring expeditionen, 0651-180 23.

Kursledare

Olle Björk
0651-180 25

Peter Nystedt
0651-180 21