Frågor och svar (FAQ) - Samhälle & gator

Vem ska jag kontakta om jag behöver hjälp med sotning?

Hur gör jag med frågor eller synpunkter kring skötseln av gator och gatubelysning i kommunen?

Ring 0651-100 44 eller e-post: gatapark@ljusdal.se

Vilket ansvar har jag själv respektive kommunen när det gäller snöröjningen?

Finns information på Ljusdals kommuns hemsida under Samhälle & Gator, Gator och Underhåll, Snöröjning

Hur lång tid ska det ta att fixa till potthål i kommunens gator?

Svårt att säga. I mån av tid och trafikmängd.

Ring 0651-100 44 eller e-post: gatapark@ljusdal.se om du har frågor angående detta.

Finns det kartor över cykel- och gångvägar?

Ja. Finns på Ljusdals kommuns hemsida under Samhälle & Gator, Gator och Underhåll, Gång- och cykelväg

Vad kostar det att parkera i Ljusdals kommun? Vilka tidsregler gäller?

Är gratis men p-skiva ska användas. Finns bland annat att få i Kommunhusets reception. Anvisad skylt anger tid.

Var finns offentliga toaletter?

Finns på järnvägsstationen (den har stängt på natten) samt på Östernäs maj-september.