Gator och underhåll

Bild på en genomfart i "Gamla stan" Ljusdal

Kommunens enhet Gata/Park ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar.

Mål för Gata/Park:

  • Underhålla kommunens gator och vägar så att dessa håller acceptabel nivå.
  • Underhålla kommunens skyltar och vägmärken så att trafikanterna kan färdas på ett säkert sätt.
  • Bygga upp en välfungerande parkverksamhet utifrån estetisk synpunkt. Parkerna ska bidra till att höja boendetrivseln inom kommunen.
  • Lekplatserna ska vara tillgängliga även för barn med handikapp.

Gatu- och parkchef

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Upplysningar

Ring Gata/Park, så svarar vi på dina frågor.

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Relaterade sidor