Gång- och cykelväg

Karta 24-timmarsparkering

Hitta gång- och cykelvägar på kartan

Här hittar du information om vart det finns skyltade gång- och cykelvägar i våra tätorter.

Vi behöver din hjälp för att hålla gång- och cykelvägarna bra och säkra. Hör av dig till Gatu- och Parkenheten om du upptäcker ojämnheter, buskage som sticker ut, glassplitter eller annat på din gång- och cykelväg.

Kontakt

0651-100 44
gatapark@ljusdal.se

Gång- och cykel­vägar på kartan