Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Nej till folkomröstning om genomfart

  Vid måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att folkomröstning inte ska hållas om genomfart Ljusdal.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Allmänheten avråds från att elda

  Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning i hela länet. Det råder inte eldningsförbud, all eldning sker dock på eget ansvar.

 • Projekt Järvsö Hållbar Destination

  Hållbarhetssäkring, cykelturism och minskad biltrafik är vad det treåriga projektet Järvsö Hållbar Destination etapp 2 har fokuserat på. Projektet har nyligen slutredovisats och visar på positiva effekter på arbetstillfällen, inflyttning och skattekraft i kommunen.

 • Sju timmars arbetsdag permanentas

  Individ- och familjeomsorgens personal ska fortsätta arbeta sju timmar per dag. Arbetstidsmodellen som provats i projektform ska permanentas från 1 maj 2019.

 • Samverkan med frivilliga vid kris

  Sommarens bränder visade tydligt på potentialen i frivilliga insatser. Människor vill hjälpa till när samhället ställs inför stora utmaningar. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på flera sätt för att strukturera samverkan med frivilliga krafter vid samhällsstörningar.

 • Avgift vid utebliven livsmedelsregistrering

  Från 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

 • Ljusdals kommun säljer nya tomter i Färila

  Tre tomter avsedda för bostäder är nu till salu i centralt läge nära Ljusnan på Älvvägen i Färila.

 • Krisledningens arbete utrett

  Ljusdals kommun har utrett hur kommunens egen krisledningsgrupp arbetade, för att stötta räddningsledningen vid skogsbränderna sommaren 2018. Syftet är att identifiera vad som fungerat bra och vad som kan förbättras, i styrdokument och praktiskt krisledningsarbete.

 • Någon behöver din hjälp

  Är du nyfiken på att bli god man eller förvaltare? Är du rättrådig, erfaren och vet hur det svenska samhället fungerar samt har tid över för att hjälpa en medmänniska? Då är du den vi söker.

 • Kommunen vill utveckla gång- och cykelstråk

  Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att ta fram förslag till lösning för gång- och cykelvägar, alternativt cykelleder, mellan Ljusdal och Järvsö, Ljusdal och Färila och mellan Järvsö och Karsjö.

 • Avslag för folkomröstning om vägbyte

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga nej till folkomröstning i vägbytesfrågan. Kommunfullmäktiges avgörande sker vid deras sammanträde den 29 april 2019.