Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Ändrat publiktak till åtta personer efter beslut från länsstyrelsen

  Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg. Beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkaren med syfte att motverka smittspridningen av covid-19.

 • Här kan du vara - ny inriktning för Stenegård i Järvsö

  Stenegård. Ett grönt vardagsrum för kommunens invånare, en trädgård för rekreation och rehabilitering samt en jordmån för civilsamhällets aktörer och för företag inom kultur, hantverk, hälsa och lokal mat.

 • Skogsavverkning pågår vid Sånghussjöns badplats

  Sånghussjöns badplats utanför Färila drivs i kommunal regi och är belägen på privat mark. Skogsägaren upplåter marken utan kostnad och Färila Snöskoterklubb sköter badplatsen för en fastställd ersättning i ett samarbetsavtal med Ljusdals kommun. Ljusdals kommuns fritidsenhet tillhandahåller vaktmästarhjälp och ansvarar för att vattenprover tas regelbundet.

 • Låst entrédörr till AME, försörjningsstöd och alkohol- och tobakshandläggningen

  Från 26 november till 31 december hålls entrédörren till AME (arbetsmarknadsenheten), försörjningsstöd och alkohol- och tobakshandläggning på Hotellgatan 6 i Ljusdal låst.

 • Misstänkt klusterutbrott på Backsippan

  Under tisdagen kom besked att 5 st av de boende samt 3 st i personalen på Backsippans vård- och omsorgsboende i Ljusdal har testats positivt för corona. Kohortvård har införts, alla boende på backsippan vårdas nu av personal med särskild skyddsutrustning.

 • Kulturskolan och Slottehubben anpassar verksamheter

  För att minska smittspridning av covid-19 har Ljusdals kommun fattat beslut om anpassningar för kulturskolan och Slottehubben. Beslutet gäller i första hand till och med 13 december. Tas nya beslut kan ändringar bli aktuella.

 • Coronaanpassningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

  Arbetsmarknadsenhetens, individ- och familjeomsorgens och integrationsverksamhetens grundregel är att all verksamhet för medborgarna ska fortsätta utifrån medborgarnas behov. Kontakter ska ske på ett säkert sätt.

 • Alla fritidsgårdar stängda till 13 december

  Ljusdals kommuns samtliga fritidsgårdar håller fortsatt stängt för besökare till och med 13 december.

 • Anpassningar för simhallen, idrottshallarna och bandyarenan

  För att minska smittspridning av covid-19 har Ljusdals kommun beslutat att stänga simhallen i Färila för allmänheten från 23 november. Vidare stängs möjligheten att hyra kommunens idrottshallar, förutom för verksamhet med barn födda 2005 eller senare.

 • Källbackaserveringen i Ljusdal stängd för sittande gäster

  Från och med 23 november stänger Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal för sittande gäster. Istället säljer de matlådor, smörgåsar och fika över disk för avhämtning.

 • Världsarvscentrum på Stenegård i Järvsö håller stängt

  Från 20 november till 13 december är Världsarvscentrum med Lilla Världsarvsbutiken på Stenegård i Järvsö stängd.

 • Delvis distansundervisning på Slottegymnasiet från 25 november

  Från och med onsdag 25 november införs distansundervisning för de flesta program på Slottegymnasiet. Detta görs för att förhindra smittspridning av covid-19. Beslutet gäller fram till 18 december, men kan förändras under tiden.

 • Ändrade öppettider och telefontider på Ljusdals bibliotek

  Från och med måndag 23 november har Ljusdals biliotek ändrade öppettider och telefontider som gäller tills vidare.

 • Mötesplatsen för nyanlända stängs

  Från och med onsdag den 18 november håller Mötesplatsen för nyanlända stängt. Beslutet är taget mot bakgrund av de nya skärpta råden för att minska smittspridning av covid-19 och gäller tills vidare.

 • Skärpta allmänna råd i Gävleborg

  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland andra smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Gävleborg, fattat beslut om skärpta allmänna råd i vårt län. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor och därmed minska smittspridning av covid-19.

 • Ljusdals kommun åter i stabsläge

  Mot bakgrund av ökad smittspridning av covid-19 beslutade kommunchef Nicklas Bremefors att Ljusdals kommun åter går upp i stabsläge från och med den 16 november klockan 16.00

 • Varuförsörjning för personer i riskgrupp i Järvsö

  Sedan pandemins start har de flesta dagligvarubutiker i Ljusdals kommun upprättat servicetjänster för plock och leverans av varor. Mot bakgrund av att livsmedelsbutiken i Järvsö brann ner den 23 oktober har Järvsö-butiken inlett ett samarbete med butiker i Färila och Ljusdal för leverans till Järvsö.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Ljusdals kommun borgar för flygklubbens lån

  Den 9 november beslutade kommunfullmäktige att Ljusdals kommun ska ingå en borgensförbindelse som säkerhet för ett banklån om 1 200 000 kronor för Ljusdals Flygklubb.

 • Linje 54 Tallåsen-Ljusdal läggs ner

  Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska läge gjordes under 2019 ett arbete med att ta fram förslag på besparingar i kollektivtrafiken. Beslutet innebär att linje 54 Tallåsen-Ljusdal via Ångsäter läggs ner från 13 december 2020.

 • Ljusdalsmodellen för paketleveranser ska utvecklas i en digital samverkansplattform

  Mejeriföretaget Arlas beslut att sluta köra mjölk till Ramsjö 2016 har utvecklats till en Sverigeunik Ljusdalsmodell för paketleveranser på landsbygden. Under måndagen besökte Predictive Movement Ljusdal både för att testa sin digitala samverkansplattform och för att inhämta kunskaper och få en övergripande bild inför kommande pilottester.