Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Här kan du vara - ny inriktning för Stenegård i Järvsö

  Stenegård. Ett grönt vardagsrum för kommunens invånare, en trädgård för rekreation och rehabilitering samt en jordmån för civilsamhällets aktörer och för företag inom kultur, hantverk, hälsa och lokal mat.

 • Skogsavverkning pågår vid Sånghussjöns badplats

  Sånghussjöns badplats utanför Färila drivs i kommunal regi och är belägen på privat mark. Skogsägaren upplåter marken utan kostnad och Färila Snöskoterklubb sköter badplatsen för en fastställd ersättning i ett samarbetsavtal med Ljusdals kommun. Ljusdals kommuns fritidsenhet tillhandahåller vaktmästarhjälp och ansvarar för att vattenprover tas regelbundet.

 • Kulturskolan och Slottehubben anpassar verksamheter

  För att minska smittspridning av covid-19 har Ljusdals kommun fattat beslut om anpassningar för kulturskolan och Slottehubben. Beslutet gäller i första hand till och med 13 december. Tas nya beslut kan ändringar bli aktuella.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Ljusdals kommun borgar för flygklubbens lån

  Den 9 november beslutade kommunfullmäktige att Ljusdals kommun ska ingå en borgensförbindelse som säkerhet för ett banklån om 1 200 000 kronor för Ljusdals Flygklubb.

 • Linje 54 Tallåsen-Ljusdal läggs ner

  Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska läge gjordes under 2019 ett arbete med att ta fram förslag på besparingar i kollektivtrafiken. Beslutet innebär att linje 54 Tallåsen-Ljusdal via Ångsäter läggs ner från 13 december 2020.

 • Ljusdalsmodellen för paketleveranser ska utvecklas i en digital samverkansplattform

  Mejeriföretaget Arlas beslut att sluta köra mjölk till Ramsjö 2016 har utvecklats till en Sverigeunik Ljusdalsmodell för paketleveranser på landsbygden. Under måndagen besökte Predictive Movement Ljusdal både för att testa sin digitala samverkansplattform och för att inhämta kunskaper och få en övergripande bild inför kommande pilottester.