Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Kommunstyrelsens ordförande avgår

  Markus Evensson (S) meddelade sin avgång på en digital pressträff.

 • Förbud för försäljning och användning av musmedel med alfakloralos

  Användningsvillkoren för musmedel innehållande alfakloralos skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker.

 • Satsning på lokal mat genom ny handlingsplan

  Den 25 januari antog kommunfullmäktige Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030. Det visar en tydlig satsning på den lokala matens roll och ställning. Handlingsplanens syfte är att öka den lokala livsmedelsproduktionen och på så sätt uppnå högre sysselsättning, rikare odlingslandskap och lägre sårbarhet i en situation av kris.

 • Mindre avfall och mer återvinning i kommunens Kretsloppsplan 2021-2025

  I Kretsloppsplan 2021-2025 höjer Ljusdals kommun sina ambitioner om ett cirkulärt och avfallsbyggande arbetssätt. Planen innehåller åtgärder för att minska kommunens avfall och samtidigt öka återanvändning och återvinning av det avfall som ändå uppstår.

 • Ny policy gör att fler föreningar kan ansöka om sponsring för evenemang

  Den 25 januari antog kommunfullmäktige en ny sponsringspolicy där villkoren för sponsring baseras på hållbar utveckling, allas lika värde, jämställdhet och jämlikhet.

 • Utvidgade områden med förbud mot alkoholförtäring i Ljusdal och Järvsö

  Från 1 januari är alkoholförtäring förbjuden i Järvsö skills park där pumptracken, balans- och teknikområdet och dualbanan ligger och på volleybollplanerna, i skateparken och i lekparken på Östernäsområdet i Ljusdal. I centrala Ljusdal har också området där det sedan tidigare råder förbud att förtära alkohol, utökats i västlig och östlig riktning.

 • Både öppningar och förlängda restriktioner inom kultur och fritid

  Ljusdals kommun följer de nationella restriktionerna som regeringen har meddelat med anledning av spridningen av covid-19. Icke nödvändig verksamhet hålls stängd till och med 7 februari. Undantaget är att barn, 16 år och yngre, ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus, men i möjligaste mån att aktiviteterna bedrivs utomhus.

 • Slottegymnasiet fortsätter med fjärr- och distansundervisning

  Till och med 1 april ska Slottegymnasiets undervisning bedrivas i en kombination av fjärr- och distansundervisning och viss närundervisning.

 • Både när- och distansundervisning för högstadieelever från 25 januari

  Den 25 januari ska elever i årkurs 9 återgå till närundervisning på plats i skolan. För årkurserna 7 och 8 gäller delvis fjärr- och distansundervisning från 25 januari till 5 februari. Undantaget är Los skola där alla elever i årkurserna 7-9 återgår till närundervisning från och med 25 januari.

 • Bandyarenan, IP, öppnar för allmänhetens åkning

  Idag, 20 januari, öppnar bandyarenan på Idrottsparken i Ljusdal för allmänhetens åkning. Några av restriktionerna för att minska risken för smittspridning av covid-19 är att omklädningsrum och duschar hålls stängda och att max 60 personer får vistas på isen samtidigt.

 • Information om förslag att stänga Lillhaga förskola och Rubinen på Ämbarbo förskola

  Det pågår ett större omställningsarbete inom utbildnings­förvaltningen för en ekonomi i balans, bland annat utifrån särskilda direktiv från budgetberedningen om kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet. Förskolorna är också inkluderade i omställningsarbetet och nu har ett förslag som gäller Ljusdalsområdet, lagts fram av förskolerektorerna.

 • Siv Thun ny HR-chef i Ljusdals kommun

  Vi är glada att meddela att vår nya HR-chef i Ljusdals kommun börjar på måndag den 18 januari. Siv Thun kommer senast från Sundsvalls kommun där hon har arbetat med personalfrågor sedan 2003.

 • Matlådor erbjuds för högstadieelever som studerar på distans

  Elever i årkurs 7-9 som studerar på distans erbjuds beställa kylda matlådor med leverans från och med 13 januari. OBS! Matlådor för hela perioden (13-24 januari) beställs via SchoolSoft senast måndag 11 januari klockan 12:00!

 • Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 fram till 24 januari

  Under perioden 11 till 24 januari införs fjärr- och distansundervisning för elever i årkurs 7-9 i kommunens skolor, med undantag för elever i grundsärskolan. Varje skola ansvarar för att elever med särskilda behov får dem tillgodosedda.

 • Förlängd distansundervisning på Slottegymnasiet

  Det är nu beslutat att distans- och fjärrundervisningen på Slottegymnasiet förlängs till den 24 januari 2021.