Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Färila skola tillfälligt stängd 1 april

  Mot bakgrund av smittspridning av covid-19 hålls Färila skola stängd torsdag den 1 april för elever i förskoleklass till årkurs 3. Beslutet är fattat av rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg.

 • Räddningsvärnet i Tandsjöborg läggs ner

  Den 1 april läggs räddningsvärnet i Tandsjöborg ner, ett beslut som fattats av samhällsservicenämnden tidigare i år.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Färila skola: Både när- och distansundervisning vecka 13

  Efter att ha hållit stängt den 26 mars på grund av ansträngt personalläge öppnar Färila skola vecka 13 med närundervisning för förskoleklass till årskurs 3. För årskurserna 4-9 gäller fjärr- och distansundervisning hela veckan.

 • Färila skola tillfälligt stängd 26 mars

  Den senaste veckan har några fall av covid-19 konstaterats på Färila skola. Samtidigt är några ur personalen hemma i väntan på provsvar. Då tillräckligt med vikarier inte gått att få tag på för att kunna bedriva verksamhet, har rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg beslutat att hålla skolan tillfälligt stängd den 26 mars för årskurserna F-6. Åk 7-9 har fjärr- och distansundervisning.

 • Sopning av gator och trottoarer i Ljusdal

  Måndag 29 mars börjar gatu- och parkenheten med grovsopning av gatorna och gång- och cykelvägarna i Ljusdal. Viss trafikstörning kan förekomma i samband med sandupptagningen.

 • Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare överens - så ska information angående covid-19 hanteras

  Förskolor och skolor ska hantera information om konstaterad covid-19 smitta utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär att rektorer endast får sprida uppgifter om konstaterad smitta så att personers identitet inte röjs.

 • Råd- och stödsamtal till barnfamiljer

  Familjeteamet i Ljusdals kommun har corona-anpassat sina angelägna stödinsatser till barnfamiljer och erbjuder bland annat råd- och stödsamtal via telefonsamtal.

 • Dagverksamheter, daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS stängda till 30 april

  För att minska risken för spridning av covid-19 håller dagverksamheter, daglig verksamhet och daglig sysselsättning LSS fortsatt stängt till och med 30 april.

 • Hemsändningsbidrag till livsmedelsbutiker förlängs till 30 juni

  I april 2020 införde Ljusdals kommuns omsorgsnämnd ett tillfälligt bidrag till livsmedelsbutiker som erbjuder hemsändningstjänster för personer i riskgrupp för covid-19. Bidraget gällde till 31 december men förlängdes till 31 mars i år och nu har kommunstyrelsen beslutat att förlänga bidraget ytterligare till och med 30 juni.

 • Järvsö skola covid-anpassar

  Vecka 11, 15-19 mars, har årskurserna 7-9 fjärr- och distansundervisning och F-6 har undervisning på plats i skolan. Fritidshemmet i Nybo är öppet för årkurserna F-3 och fritidshemmet i Järvsö är öppet för 4-6. Beslutet som gäller Järvsö skola har fattats av skolchef och stabschef i samråd med Smittskydd Gävleborg.

 • Fritidsgårdarna håller öppet digitalt vecka 11

  15-19 mars är kommunens fritidsgårdar i Ljusdal, Färila, Los och Järvsö öppna digitalt i stället för fysiskt. Fritidsledarna finns på plats digitalt varje kväll med öppettiderna 16:30-20:30 måndag till torsdag och klockan 18-22:30 på fredag.

 • Järvsö skolas fritidshem öppnar igen den 11 mars

  Efter att ha hållit stängt i tre dagar öppnar Järvsö skolas fritidshem i Nybo igen den 11 mars. Beslutet är fattat av skolchef och kommunchef i samråd med Smittskydd Gävleborg.

 • Järvsö skolas fritidshem F-6 tillfälligt stängt 

  Sedan förra veckan och under den gångna helgen har elever och personal på Järvsö skola F-3 (placerad i Nybo) bekräftats smittade av covid-19. Fritidshemmet skulle ha varit öppet under pågående sportlov, men på grund av smittspridningen har rektor i samråd med skolchef beslutat att stänga fritidshemmet 8 - 10 mars. Vidare görs bedömning av smittläget tillsammans med Smittskydd Gävleborg och nya beslut kan komma att fattas med kort varsel. Berörda vårdnadshavare kommer att hållas uppdaterade.

 • Internationella kvinnodagen, varför finns den?

  Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor världen över. Det handlar bland annat om det systematiska underordnandet av kvinnor i samhället, oavsett land, hudfärg och klass.

 • Fjärr- och distansundervisning för högstadiet förlängs till 21 mars

  Det tidigare beslutet om fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9 förlängs till och med 21 mars. Elever i grundsärskolan är undantagna från beslutet.

 • Inbjudan till digital information om de nya skärpta reglerna för serveringsställen

  Från 1 mars ska alla serveringsställen hålla stäng för mat och dryck mellan klockan 20:30 och 05:00, förutom för avhämtningsmat. Vidare tillåts enbart en gäst per bord på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats utan egen entré, exempelvis i en galleria.

 • Grundsärskolan stänger tillfälligt från och med idag 2 mars

  På grund av hög smittspridning på grundsärskolan i Ljusdal har rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg, beslutat att stänga grundsärskolan från och med idag, 2 mars. Högstadieeleverna ska jobba med hemuppgifter veckan ut, medan övriga årskurser får tidigarelagt sportlov. Sportlovet för alla elever i Ljusdals kommun infaller vecka 10, 8-12 mars.