Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Slottegymnasiet: Naturbruksprogrammets inriktning naturturism startar inte ht 2021

  Utbildningsnämnden har under dagen beslutat att Slottegymnasiets Naturbruksprogram, inriktning naturturism, inte ska starta till hösten. Lågt antagningsantal ligger bakom beslutet.

 • Stärkt luftburen beredskap skogsbrandssäsongen 2021

  Fyra vattenbombande flygplan och tio helikoptrar finns nationellt att tillgå under årets skogsbrandssäsong. De är placerade på olika orter i Sverige och avropas av räddningstjänsten. De kan snabbt vara på plats för att bekämpa skogsbränder.

 • Annelie Wallberg (S) ny ordförande i kommunfullmäktige

  Efter tidigare ordförandes avsägelse valdes 2:e vice ordförande Annelie Wallberg (S) till ny ordförande i kommunfullmäktige enligt valberedningens förslag. Så beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen.

 • Marit Holmstrand (S) vald till kommunstyrelsens ordförande

  Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes Marit Holmstrand (S) till ny ordförande för kommunstyrelsen efter tidigare ordförandes avsägelse.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Kläppaängarnas naturreservat förberett för besökare

  De senaste dagarna har kommunens fritidsenhet utfört röjningsarbeten i Kläppaängarnas naturreservat. Vid Fågeltornet och Svinhammars udde har röjning gjorts för att förbättra sikten över vattnet. Vid Tingvallen har ett antal vindfällen som legat över vandringsstigen tagits bort och mellan vägen och älven innan Edängeforsen har sly röjts bort.

 • Ann-Catrin Stolt ny miljöchef i Ljusdals kommun

  Sedan 8 april är Ann-Catrin Stolt kommunens nya miljöchef. Men helt ny på posten är hon inte, ända sedan våren 2019 har Ann-Catrin jobbat som miljöchef i Ljusdals kommun. Vi hälsar henne välkommen till sin ordinarie tjänst.

 • Barn och unga hos socialtjänsten ökar

  Varje år ökar aktualiseringarna gällande barn och unga hos socialtjänsten i Ljusdal med cirka 10 procent. Från år 2012 till 2020 ligger ökningen på 75 procent.

 • Eric Carlsson ny ekonomichef i Ljusdals kommun

  Den 1 juni tillträder Eric Carlsson sin tjänst som ekonomichef i Ljusdals kommun och vi hälsar honom välkommen redan nu.

 • Felaktigt utlämnande av dokument anmäls till IVO

  Arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun har skickat en anmälan enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan handlar om att en klient som begärde ut sin journal också fick en annan persons journalanteckningar.

 • Har du barn i åldrarna 10-18 år?

  Sommaren närmar sig och det innebär att många barn och unga träffas utomhus för att umgås. Sedan några år tillbaka har det förekommit bilträffar i olika omfattning, både i Ljusdals kommun men också på andra platser runt om i länet.

 • Sommarblommorna är på ingång

  Chokladskära, sommarljus, daggsalvia, pelargon, tvillingsporre, verbena, fjäderborstgräs, penningblad och lejongap. Under veckan anländer alla plantor som ska bli sommarblommor runt om i kommunen.

 • Hälsingemodellen – första steget för räddningstjänstens nya ledning

  En ny lag ska göra att räddningstjänsterna i kommunerna ska stå bättre rustade inför stora kriser och händelser. Ljusdal ingår Hälsingemodellen och utökar både ledning och samarbeten.

 • Slutar efter 41 år i kommunen

  Det var år 1975 som Marie Larsson började i kommunväxeln där hon också fick ansvar för utskick och inbetalningar av hundskatt. Kommunväxeln var då belägen i EPA-huset i Ljusdal, det hus som idag kallas Centrumhuset.

 • Nytt telefonnummer hos Rehabenheten

  Rehabenheten, Ljusdals kommun där kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter jobbar har från 6/4 nytt telefonnummer 0651-761450.