Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Fjärr-, distans- och närundervisning för högstadiet och gymnasiet vecka 15 och 16

  Med undantag för grundsärskolan ska alla högstadieklasser och hela Slottegymnasiet ha en kombination av fjärr-, distans och närundervisning veckorna 15 och 16, 12-25 april. Så beslutade skolchef i samråd med rektorer och Smittskydd Gävleborg under eftermiddagen den 12 april.

 • Ansökan skolskjuts läsåret 21/22

  OBS! Inför läsåret 2021-2022 måste samtliga elever som önskar skolskjuts, busskort eller taxi göra en ny ansökan för detta.

 • Hälsingemodellen – första steget för räddningstjänstens nya ledning

  En ny lag ska göra att räddningstjänsterna i kommunerna ska stå bättre rustade inför stora kriser och händelser. Ljusdal ingår Hälsingemodellen och utökar både ledning och samarbeten.

 • Slutar efter 41 år i kommunen

  Det var år 1975 som Marie Larsson började i kommunväxeln där hon också fick ansvar för utskick och inbetalningar av hundskatt. Kommunväxeln var då belägen i EPA-huset i Ljusdal, det hus som idag kallas Centrumhuset.

 • Fortsatt fjärr- och distansundervisning på Slottegymnasiet vecka 15

  Rektor och förvaltningschef har i dialog med Region Gävleborg fattat beslut om att årskurs 1, 2 och 3 på Slottegymnasiet fortsätter med distans- och fjärrundervisning även vecka 15, 12-18 april. Undantag gäller för elever på Introduktionsprogram, elever som har kontrakt med Studieverkstan, elever på Naturbruk och NIU samt elever som är på APL.

 • Nytt telefonnummer hos Rehabenheten

  Rehabenheten, Ljusdals kommun där kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter jobbar har från 6/4 nytt telefonnummer 0651-761450.

 • Frågor om FÖP Öjeberget?

  FÖP:en (den fördjupade översiktsplanen) för Öjeberget i Järvsö har varit ute på samråd, ändringar har gjorts och den är nu redo för granskning. Vill du veta mer om processen, ställa frågor eller läsa igenom handlingarna? Nu har du chansen.

 • Ökad social skuld, en trolig följd av pandemin

  Sannolikt leder pandemin till ökat behov av stöd från individ- och familjeomsorgen, IFO, och ökat inflöde av ärenden, särskilt i grupper och i områden som redan är utsatta. Om resurserna blir ansträngda minskar möjligheterna till förebyggande arbete och tidiga insatser. IFO i Ljusdal planerar nu för olika sätt att möta ett ökat stödbehov.

 • Ändrade öppettider på Källbackaserveringen i Ljusdal

  Efter påskhelgen ändrar Källbackaserveringen på Doktorsgatan i Ljusdal sina tider och håller öppet på vardagar mellan klockan 9 och 14.

 • Färila skola: Fjärr- och distansundervisning för alla elever vecka 15

  På grund av hög smittspridning av covid-19 på Färila skola har rektor och skolchef i samråd med Smittskydd Gävleborg beslutat om fjärr- och distansundervisning för alla elever, från förskoleklass till årkurs 9, veckan efter påsklovet, 12-18 april.