Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet eller göra en felanmälan. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar.

Synpunkter och klagomål är en viktig del i kvalitetsarbetet inom kommunen och ger oss möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Dina synpunkter är alltså viktiga för oss.

För övriga verksamheter använd formuläret nedan.

Ange vilken plats eller verksamhet ditt ärende gäller så kan vi hantera det snabbare, t.ex. en anläggning, gata, äldreboende eller enhet. Försök att vara så tydlig som möjligt när du beskriver ditt ärende.

Lämna  dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Vi kommer enbart att använda dina kontaktuppgifter för att återkoppla till dig. Du kan även lämna meddelande, klagomål eller synpunkter anonymt, fyll då inte i några kontaktuppgifter.Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Blankett för utskrift

Vid fara eller risk för olycka ring 112

Ljusdals kommun

Socialtjänsten
Vid akuta händelser under dagtid som rör socialtjänsten för barn och unga 0-20 år, ring 0651-34 00 73

Vid akuta händelser under dagtid som rör socialtjänsten för vuxna med beroendeproblem, ring 0651-187 07

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand, eller att en person är utsatt för hot/våld.

Kontakt och öppettider för socialjouren
Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag - torsdag 17.00 - 23.00
Fredag 17.00 - 02.00
Lördag 16.00 - 02.00
Söndag 16.00 - 23.00

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda gäller att ringa 112

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Gata och Park
0651-100 44

Beredskapsjour för kommunens fastigheter
070-522 09 54

Måndag-fredag 16.00 - 07.00
samt helger.

Obs! Gäller ej vattenverk, avloppsreningsverk och fritidsanläggningar, ej heller Los och Ramsjö.

Ljusdal Energi

Dagtid

Kundservice
0651-760 750
Måndag - fredag 07.00 - 16.00

Felanmälan Bredband & TV
0651-760 730
Alla dagar 08.00 - 22.00

Felanmälan Bredband & TV via telefon är alltid kostnadsfri.

Övrig tid

El, fjärrvärme och vatten (Endast felanmälan)
026-18 22 39 (Larmcentralen SOS)

Obs! Kontrollera först din egen anläggning. Är det fel i kundanläggningen kommer vi att fakturera en avgift för besöket. Ett tips är att kolla om grannen har samma fel.

Ljusdalshem

Felanmälan på telefon:
0651-686 63 (08.00 - 09.00)

Akuta fel på kontorstid:
0651-686 60

Akuta fel på helg och kväll:
070-522 09 54