Meny
Sök

Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan

Välkommen att kontakta oss. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning eller liknande det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Lämna  dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än att återkoppla till dig. Du kan även lämna meddelande, klagomål eller synpunkter anonymt, fyll då inte i några kontaktuppgifter.Vid fara eller risk för olycka ring 112

Ljusdals kommun

Barn och unga
0651-34 00 73

Måndag-onsdag och fredag:
08.30-16.30, torsdag 13.00-16.30

Socialjour kvällar och helger:
026-10 02 25
0651-180 00 (växel)

Gata och Park
0651-100 44

Beredskapsjour för fastigheter
som förvaltas av kommunens fastighetsenhet

070-333 48 45

Måndag-fredag 16.00 - 07.00
samt helger.

Obs! Gäller ej vattenverk, avloppsreningsverk och fritidsanläggningar, ej heller Los och Ramsjö.


Ljusdal Energi

Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och renhållning
0651-760 750 (kontorstid)
026-18 22 39 (övrig tid el och fjärrvärme)

Telefon övrig tid gällande vatten
0651-760 749

För bredbandssupport
0651-760 730 (alla dagar 08.00 - 22.00)


Ljusdalshem

Felanmälan på telefon:
0651-686 63 (08.00 - 10.00)

Akuta fel på kontorstid:
0651-686 60

Akuta fel på helg och kväll:
070-522 09 54

Blankett för utskrift

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320