Meny
Sök

Jour

Vid fara eller risk för olycka ring 112

Ljusdals kommun

Barn och unga
0651-34 00 73

Måndag-onsdag och fredag:
08.30-16.30, torsdag 13.00-16.30

Socialjour kvällar och helger:
026-10 02 25
0651-180 00 (växel)

Gata och Park
0651-100 44

Beredskapsjour för fastigheter
som förvaltas av kommunens fastighetsenhet

070-333 48 45

Måndag-fredag 16.00 - 07.00
samt helger.

Obs! Gäller ej vattenverk, avloppsreningsverk och fritidsanläggningar, ej heller Los och Ramsjö.


Ljusdal Energi

Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och renhållning
0651-760 750 (kontorstid)
026-18 22 39 (övrig tid el och fjärrvärme)

Telefon övrig tid gällande vatten
0651-760 749

För bredbandssupport
0651-760 730 (alla dagar 08.00 - 22.00)


Ljusdalshem

Felanmälan på telefon:
0651-686 63 (08.00 - 10.00)

Akuta fel på kontorstid:
0651-686 60

Akuta fel på helg och kväll:
070-522 09 54

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320