Allemansrätten - hur fungerar den?

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig nästan överallt i svenska naturen, så länge man inte stör eller förstör.

Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Alla ska känna sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar.

Ljusdals kommuns natur domineras av vidsträckta skogar (cirka 523 000 hektar skogsmark, varav 443 000 hektar produktiv skogsmark), mer än 1000 sjöar och tjärnar, många stora myrar och de två större vatten­dragen Ljusnan och Voxnan. Det finns alltså en hel del att utforska i skog och natur.

Trots friheten allemansrätten ger så har alla som är i skog och mark ett ansvar. De som är i skog och mark får inte skada natur och djurliv, och måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Regeln är egentligen ganska enkel: Att inte störa och inte förstöra.

Övernatta i naturen, tältning och sova ute

Allemansrätten gör det möjligt för dig att tälta enstaka dygn ute i naturen. Här kommer några tips för bästa övernattningen utomhus:

- Kolla upp området där du tänkt tälta. I vissa områden kan det vara förbjudet.

- Slå upp ditt tält på tålig mark. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar.

- Tälta inte nära bostäder.