Natur

Ljusdals kommuns natur domineras av vidsträckta skogar (cirka 523 000 hektar skogsmark, varav 443 000 hektar produktiv skogsmark), mer än 1000 sjöar och tjärnar, många stora myrar och de två större vatten­dragen Ljusnan och Voxnan.

I kommunen finns mer än 60 naturområden som är skyddade som naturreservat. I den västra delen av kommunen ligger också Hamra Nationalpark. Kommunen jobbar aktivt med restaureringar av vattendrag samt förvaltning av 5 kommunala naturreservat.

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik förmån för oss alla att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går på en skogspromenad, plockar bär, paddlar kanot, eller bara sitter på en sten och tänker. Men friheten gör oss också skyldiga att ta ansvar för vårt umgänge med naturen. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Regeln är egentligen ganska enkel: Att inte störa och inte förstöra.

Mer information om allemansrätten, vad du får och inte får, hittar du på Naturvårdsverkets hemsida eller Håll Sverige rent, se länk. Där finns också allemansrätten översatt till olika språk.