Dags att nominera till kulturstipendiet och kulturdiplomet 2024

Ta chansen att nominera någon du tycker gör fina kulturella insatser i vår kommun.

Ljusdals kommuns kulturstipendium och kulturdiplom delas årligen ut till personer eller organisationer verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan stark anknytning till kommunen.
Stipendiet och diplomet är avsedda att stödja och uppmuntra kulturella insatser inom samhällets alla områden. Den totala stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor.

Förra året tilldelades stipendiet Jini Hedblom med motiveringen:
”Med ett skapande som finstämt rör sig mellan det angelägna och det existentiella sätter Jini fingret på vad det är att vara människa”
Diplomet tilldelades Järvsö Hembygdsförening med följande motivering:
”En vital hundraåring som med kraft och vilja bevarar och utvecklar hembygden”

Nomineringarna ska skickas in senast 31 mars.

På länkade sidor hittar du ansöknings-/nomineringssidan samt sidorna med stadgar och tidigare utdelningar.

Frågor besvaras av kulturenhetens intendent Catharina Ingvarsson:
0651-76 14 13, catharina.ingvarsson@ljusdal.se.