Kulturstipendium

Ljusdals Kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Den totala stipendiesumman uppgår till 25 000 kronor.

Ansökan eller förslag på nomineringar ska vara kommun­styrelsen tillhanda senast 31 mars. Nomineringen skickas in via självserviceportalen - se relaterade sidor-länken här bredvid.

Om detta inte kan göras går det också att skicka in nomineringen brevledes.

Adressen är:
Kommunstyrelsen
Ljusdals Kommun
827 80 LJUSDAL