En officer i kommunhuset - Ljusdals första civilförsvarssamordnare

Säkerhetschef Josefin Jarlheden och civilförsvarssamordnare John Forslund. Foto: Linda Mårtensson, Ljusdals kommun.

John Forslund, Ljusdals kommuns nytillträdde civilförsvarssamordnare har arbetat inom det militära under många år. Nu är han tillbaka i Ljusdal, men uniformen har han hängt undan.

Officer i Försvarsmakten, värnplikten inom flygvapnet - John Forslund har tillbringat många år i Försvarsmaktens tjänst. Han är född och uppvuxen i Ljusdal, men har under många år varit bosatt i andra delar av Sverige på grund av sitt yrkesval.

- Jag och min familj har alltid tillbringat mycket av vår lediga tid i Hälsingland, därför känns det naturligt att flytta hit, säger John Forslund.

På grund av det rådande omvärldsläget behöver totalförsvaret i Sverige stärkas. Civilt försvar innebär att stärka samhällets krisberedskap samt under höjd beredskap och krig säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga - militärt försvar.

- Min roll som civilförsvarssamordnare i Ljusdals kommun är att samordna funktioner och resurser inom kommunen som är kopplat till civilt försvar och framförallt krisberedskap, säger John Forslund.

Vad tar du med dig från ditt tidigare yrkesliv in i din nya tjänst?

- Inom Försvarsmakten har säkerhetsarbetet varit en viktig roll. Jag har arbetat mycket med flygsäkerhet, men även verksamhetssäkerhet och dessa erfarenheter hoppas jag kunna förmedla och omsätta inom kommunen.