Kris och säkerhet

Bild på en grupp människor

Samhällets krisberedskap handlar om att kunna hantera kriser både i fredstid och under höjd beredskap.

Den som i vanliga fall ansvarar för en verksamhet behåller ansvaret även under en allvarlig kris. Vid en extraordinär händelse kan kommunens aktivera krisledning på olika nivåer, för att samordna arbetet och avlasta ordinarie verksamheter.

På de här sidorna berättar vi hur Ljusdals kommun, och du själv, kan förbereda dig för kriser av olika slag.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden
0651-187 28
josefin.jarlheden@ljusdal.se

Tillförordnad informations­chef

Sara Jerfsten
0651 - 183 91
sara.jerfsten@ljusdal.se

Relaterad information