Förbättrad medborgardialog i hela kommunen

Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag om förbättrad medborgardialog. Enligt förslaget ska Ljusdals kommun genomföra årliga återkommande möten med föreningar och invånare i kommunens alla orter.

Syftet med återkommande möten på orterna är, enligt förslaget, att invånarnas inflytande ska förbättras.