Gestaltningsuppdrag för Ämbarbo förskola tilldelat

Underrättelse om tilldelning av gestaltningsuppdrag för Ämbarbo förskola. Ljusdals kommun har bjudit in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på Ämbarbo förskola.

Upphandlingen har genomförts genom direktupphandling med ett tvåstegsförfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandlande myndighet är Ljusdals kommun.
Två (2) konstnärer har tilldelats skissuppdrag à 25.000 SEK.
En (1) av dessa har efter avslutad skissperiod tilldelats ett genomförandekontrakt på 295 500 SEK.

Det vinnande skissförslaget kom från konstnären Anna-Karin Liedberg och har tema sagoväsen. Konstverket går under arbetsnamnet ”Stortrollet & Draken, Lilla björn och Lilla häst”.

Förslaget innehåller flera olika delar som placeras både vid cykelstigen i skogen och på förskolans innegård.

Utemiljön på förskolan blir barnens egen sagovärld med figurer som de kan krama, sitta, stå och klappa på.

Projektet är beräknat att färdigställas på plats i början av juni 2023.

Bilderna är från själva skissförslaget.