Inbjudan till medborgardialog om Ljusdals kommuns nya miljö- och klimatprogram

Tisdagen den 20 februari bjuder Ljusdals kommun in till medborgardialog gällande vad du som bor och verkar i kommunen anser är de stora utmaningarna inom miljö- och klimatområdet och vad vi behöver göra åt det.

År 2030 ska världen gemensamt ha levt upp till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Som en del i Ljusdals kommuns genomförande av Agenda 2030 ska ett miljö- och klimatprogram tas fram. Detta program ska identifiera var i vår kommun som de stora utmaningarna inom miljöområdet finns, och sätta upp mål som leder till en bättre miljö lokalt och att Ljusdals kommun bidrar positivt till regionala, nationella och internationella mål inom miljö- och klimatområdet.

Som en del i detta arbete bjuder nu Ljusdals kommun in till medborgardialog. Där kommer Ljusdals kommun inleda med en kort presentation om miljö- och klimatprogrammet och sedan kommer det finnas möjlighet att sitta och diskutera tillsammans. Synpunkter och frågor som kommer fram under dialogen kommer att tas om hand och användas som ett underlag i arbetet med miljö- och klimatprogrammet.

När? 20/2 klockan 17:30-19:00. Vi bjuder på macka och te/kaffe.

Var? Ljusdalssalen på Kommunhuset (entréplan) samt digitalt via Teams. Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet.

Anmälan: Anmäl dig senast 18/2 om du önskar fika.
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till caroline.westblom@ljusdal.se.
Meddela även eventuella allergier. För deltagande digitalt krävs ingen anmälan.